Home Manteniment Contracte Integral Plus
Contracte INTEGRAL PLUS PDF Imprimeix Correu electrònic
  • Revisions a la sala tècnica i col·lectors solars. El número de revisions anuals necesaries per al correcte funcionament de la instal·lació solar, es determinarà previa visita del tècnic i posterior valoració, tenint en compte l’estat, disseny, potència i normativa.
  • Les visites extra (fora de les establertes) que s’hagin de realitzar, queden incloses en aquest contracte, no es paguen a part.
  • Inclosa la mà d’obra i els desplaçaments en les reparacions que s’hagin de realitzar a la sala tècnica i/o col·lectors solars, la comunitat només haurà d’abonar el material utilitzat.
  • Visita gratuita a cada vivenda, durant els dos primers anys, per comprovar el correcte funcionament i aclarir els possibles dubtes que puguin sorgir.
  • Manteniment integral

    Inclosa la mà d’obra i els desplaçaments a les reparacions que s’hagin de realitzar en l’interior dels habitatges. El propietari només haurà d’abonar l’import del material, en cas que s’hagi utilitzat.

Cada propietari disposarà d’una clau d’accés, per accedir a través de la nostra pàgina web als informes, gràfics, fotografies, consells per l’estalvi energètic, certificats d’Indústria, etc.

 

806_FOTOS-3.jpg

© www.utopiag.com 2010.

Site Map