Home Manteniment Contracte Integral
Contracte INTEGRAL PDF Imprimeix Correu electrònic
  • Revisions a la sala tècnica i col·lectors solars. El número de revisions anuals necesaries per al correcte funcionament de la instal·lació solar, es determinarà previa visita del tècnic i posterior valoració, tenint en compte l’estat, disseny, potència i normativa.
  • Les visites extra (fora de les establertes) que s’hagin de realitzar, queden incloses en aquest contracte, no s’han de pagar a part.
  • Inclosa la mà d’obra i els desplaçaments a les reparacions que s’hagin de realitzar a la sala tècnica i/o col·lectors solars, la comunitat només haurà d’abonar el material utilitzat.
  • MantenimentPrimera visita a tots els habitatges, per comprovar el correcte funcionament i aclarir els possibles dubtes que puguin sorgir.

Cada propietari disposarà d’una clau d’accés, per accedir a través de la nostra pàgina web als informes, gràfics, fotografies, consells per l’estalvi energètic, certificats d’Indústria, etc.

 

DSC07491.JPG

© www.utopiag.com 2010.

Site Map