Home Manteniment
Manteniment i contractes

Per què he de mantenir la meva instal.lació solar...?

És cada dia més freqüent observar edificis amb col·lectors solars, generalment a la part alta dels mateixos.

MantenimentAquest tipus d’instal·lació, es comporta com una gran màquina preparada per captar l’energia del Sol i posar-la al nostre servei. Aquesta màquina, s’ha muntat a base de petites peces, amb ramificacions per tot l’edifici i cap a tots els habitatges. Del seu disseny, instal·lacions i posterior manteniment, dependrà el seu rendiment, la capacitat per enviar energia als habitatges i facilitar als seus propietaris un estalvi econòmic directe.

La legislació actual ens Recorda que: “El titular de l’activitat que es desenvolupi en un immoble dotat d’energia solar està obligat a la seva utilització i a realitzar les operacions de manteniment i les reparacions que siguin necessàries, per mantenir la instal·lació en perfecte estat de funcionament i eficiència, de manera que el sistema operi adequadament i amb els millors resultats “(Ordenança Solar Municipal).

Segons el codi tècnic d’edificació (CTE) article 4.2 “El pla de manteniment s’ha de realitzar per personal tècnic competent que conegui la tecnologia solar tèrmica i les instal·lacions mecàniques en general. La instal·lació tindrà un llibre de manteniment en el qual es reflectiran totes les operacions realitzades així com el manteniment correctiu “.

Un manteniment adequat us permetrà:

  • Reduir el número d’avaries.
  • Una menor despesa en liquid anticongelant.
  • Que la instal·lació solar sempre estigui preparada per captar energia en el moment que surti el sol.
  • Evitar l’envelliment prematur de la instal·lació.

MantenimentMantenimentQue els nostres clients tinguin la possibilitat de contractar un bon servei tècnic per al manteniment i un qualificat equip de professionals per atendre les seves necessitats, no només és l’objectiu de Factor 4, sinó, que entenem que ha de ser una premisa bàsica per a atendre de forma ràpida i adequada les necessitats dels clients.

Com s’exposa anteriorment, l’equip tècnic ha d’estar format per personal qualificat i autoritzat pel Departament d’Indústria. Una instal·lació amb un bon manteniment, ens permetrà allargar molts anys la seva vida útil un major estalvi energètic i un baix nivell de reparacions.

El nostre mètode per a la gestió dels manteniments i l’estoc permanent d’aquells materials de major reposició, ens permet assegurar el continu funcionament de les instal·lacions, així mateix, la informatització dels processos, ens facilita que puguem conèixer l’estat de cadascuna d’elles i posar aquesta informació via internet al servei dels nostres clients.
T’oferim la millor relació qualitat-preu.

 

1 Energia Solar Tèrmica
2 Contracte INTEGRAL PLUS
3 Contracte INTEGRAL
4 Contracte PARTICULAR
5 Reciclatge d'aigues
6 Grups hidráulics
 

manteniment11.jpg

© www.utopiag.com 2010.

Site Map