Home Instal·lacions Reciclat d'aigües
Reciclatge d'aigües PDF Imprimeix Correu electrònic

Cada dia, més ciutats es van sumant a la necessitat de l’estalvi d’aigua, un bé escàs, que cal gestionar adequadament per tal d’afavorir que tots puguem disposar d’ella.
Els sistemes de reciclatge d’aigües negres, ens permeten tractar les aigües ja utilitzades per tal de retornar als rius de manera que no contaminin el medi ambient.

Cada dia són més els ajuntaments que es van sumant a l’estalvi d’aigua als habitatges, fent obligatori, la instal lació de sistemes per al reciclatge de les aigües grises mitjançant les corresponents ordenances municipals. Aquests sistemes permeten un segon ús, un segon cicle de l’aigua que s’ha fet servir prèviament en lavabos, dutxes i banys, aquesta aigua, després de ser tractada adequadament s’emmagatzema, podent ser utilitzada per a retornar a les cisternes dels vàters de cada habitatge o bé per a reg.

 

Reciclatge d'aigüesReciclatge d'aigüesReciclatge d'aigües
Aquests processos requereixen d’un cicle que comprèn, un filtrat inicial, la sedimentació i decantació de sòlids, un segon filtrat més exigent amb el posterior tractament natural aeròbic, finalment, l’emmagatzematge i la desinfecció amb tractament químic biodegradable mitjançant control electrònic. La coloració de l’aigua (normativa) només serà necessària segons l’ús que anem a fer.
Als sistemes de reciclatge de l’aigua exposats anteriorment, podem afegir, la recollida de les aigües pluvials i el seu emmagatzematge, és un punt important per a l’estalvi, ja que ens permet a baix cost disposar d’aigua per a reg, neteja, etc.
Aquests sistemes de reciclatge d’aigua, són abordats per la nostra empresa, amb el projecte d’enginyeria inicial, el posterior muntatge segons projecte i el manteniment necessari i obligatori per normativa.

 

toni 040.jpg

© www.utopiag.com 2010.

Site Map