Home Instal·lacions Calefacció
Calefacció PDF Imprimeix Correu electrònic

Des de la nostra direcció tècnica, sempre es realitza un estudi previ, no només del disseny i funcionament de la futura instal·lació de calefacció, sinó també, des dels consums, rutina d’habitabilitat, ubicació geogràfica, aïllaments i disposició arquitectònica interior de l’habitatge, a partir d’aquesta premissa, es valora el disseny a aplicar en cada cas per tal d’afavorir el màxim rendiment de la calefacció i ACS (aigua calenta sanitària) de l’habitatge.

CalefaccióCalefaccióCalefacció
Una vegada, disposem del disseny de la calefacció més òptim, busquem les fonts d’energia renovables que més s’adeqüin a la nostra zona i que ens puguin servir de suport energètic per a la calefacció amb radiadors, terra radiant, mixt, altres emissors de calor, ACS, climatització de la piscina, etc. Aquest tipus d’instal·lacions, combinades amb diferents fonts d’energia, són totalment automàtiques, només cal seleccionar la temperatura que es desitja.

CalefaccióCalefaccióCalefaccióCalefacció

CalefaccióCalefaccióCalefaccióCalefacció

 

toni 143.jpg

© www.utopiag.com 2010.

Site Map