Home Factor 4 El nostre Equip
El nostre equip PDF Imprimeix Correu electrònic

El nostre equipFACTOR 4, som una empresa que donem prioritat a la qualitat, i a un servei basat en la confiança; per aconseguir aquest fi, entenem que és imprescindible l’aplicació d’una estratègia, on la prevenció, detecció d’anomalies, correcció i millora, sigui part de la nostra filosofia de treball.

L’estreta relació amb els nostres clients, permet poder adaptar-nos als nous canvis, per tal de continuar donant un servei òptim davant les possibles necessitats. Aquest seguiment i control de les instal·lacions, ens possibilita, obtenir-ne el màxim rendiment dins dels paràmetres de disseny i potència.

Els nostres tècnics i els nostres serveis, no són subcontractats, afavorint amb això, estar al dia, en una situació de continus canvis i novetat tècnica permanent. La qualitat dels productes utilitzats, la protecció del medi ambient, la formació continuada i específica, ens aporta una alta qualificació tècnica.

Aquesta forma de treballar, fa possible dirigir tot el potencial tècnic i de servei cap a un sol client, el que ens permet donar resposta a una necessitat concreta, afavorint un millor diagnòstic i un major rendiment de les nostres instal.lacions, repercutint directament, en un major benefici econòmic per als nostres clients.

 

IMGP0179.jpg
38.JPG

© www.utopiag.com 2010.

Site Map