Home Energies renovables Generador tèrmic
Generador Tèrmic PDF Imprimeix Correu electrònic

Les instal·lacions solars tèrmiques, aprofiten la calor específic del Sol per escalfar l’aigua mitjançant col·lectors solars, aplicant aquesta energia per a diferents usos, aigua calenta sanitària, calefacció, piscina, etc.

Existeixen en el mercat dos sistemes amb les seves variants:


 

Circulació Forçada

Instal·lacions proveïdes d’un sistema de captació d’energia, de bombament, control electrònic i de distribució. Utilitzades generalment per a grans instal·lacions, edificis, hotels, poliesportius, etc.

Generador tèrmic

Generador tèrmic Generador tèrmic

Termo Sifó

És un sistema compacte, amb dos circuits diferenciats (aigua sanitària i fluid caloportador), funciona sense components elèctrics, només amb la calor del Sol, que provoca, una circulació natural a l’interior dels captadors solars, enviant la calor cap a l’acumulador. Generalment es fa servir en petites instal·lacions, oferint una aportació energètica que sempre sorpren.

Generador tèrmic

Generador tèrmic Generador tèrmic
 

25.JPG

© www.utopiag.com 2010.

Site Map