Home Energies renovables
Energies renovables

L’important avenç de les energies renovables al nostre país, especialment des de l’any 2000, ha estat possible, gràcies a l’empenta d’aquelles persones que des de fa moltes dècades, han somiat amb un món on la sostenibilitat sigui un bé integrat en la consciència social de les persones. Des de la CEE es va emprendre i emprenen polítiques legistlatives i de subvencions, que inicialment van propiciar un major interès en els municipis, empreses i universitats, que mitjançant una important tasca pedagògica han influït en aquells primers ciutadans que es van convertir en pioners de l’energia solar al nostre país.


GirasolpapallonaDe forma progressiva els ajuntaments van començar a fer una aposta per les energies alternatives, donant peu a la regulació d’aquest camp mitjançant ordenances solars, on no només alguns municipis subvencionen a particulars que instal·len energia solar, sinó, que obliguen a la seva instal·lació en les noves edificacions. Sant Joan Despí, Barcelona, Terrassa, etc. es van anar convertint en municipis pioners i de referència per a altres que es van anar sumant.

En els anys 2006 i 2007, amb l’aprovació del Codi Tècnic d’Edificació i el nou RITE, aquestes ordenances solars es van adequar a la nova legislació reguladora.

1 Generador Tèrmic
2 Generador Fotovoltaic
3 Generador Hidràulic
4 Generador Eòlic
5 Caldera de Biomassa
 

Piscina Bella Terra.JPG

© www.utopiag.com 2010.

Site Map